Dzielimy się dziś z Wami propozycją refleksji na dzisiejsze nasze Święto :)

„Aby Twoja Miłość w nas była…

abyśmy byli JEDNO…"

Łaską naszego powołania [jest] oddanie życia z miłości (&85)

We wszystkich okolicznościach życia, wszędzie…
racją naszego bytu jest uwielbienie Serca Jezusa
(&179)

Refleksja J 17, 1-26

      Nasza duchowość to zjednoczenie i upodobnieniez Sercem Jezusa w gotowości na wezwanie Ducha Świętego:

 • Jezus otacza chwałą Ojca przez WYPEŁNIENIE dzieła, do którego został posłany. Wypełnić znaczy napełnić czymś – Jezus napełnia miłością realia, w których żyje,
  przez co WY- PEŁNIA dzieło...
 • Co czerpię z duchowości Serca Jezusa? Co daje mi życie?
 • Jakie pragnienia Jego Serca mają wpływ na moje życie teraz?
 • Czym – jaką treścią myśli, uczuć, ducha – wypełniam codzienność, dzieło do którego zostałam posłana?

Nasze posłannictwo to odkrywanie i ukazywanie miłości Serca Jezusa:

 • Jezus otacza Ojca chwałą, dając życie wieczne tym, do których został posłany,
  a życie wieczne to: aby POZNALI Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa.
 • Uwielbię Boga za Jego pragnienie przekazane mojemu sercu, by dawać innym życie, dzielić się miłością Bożego Serca.
 • Do jakich postaw i czynów przynagla mnie Jego miłość, aby inni mogli Jego przeze mnie poznawać?

Nasza służba w Kościele to wychowanie:

 • Abba, proszę za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi… i proszę za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie…
 • Objawiłem ludziom Imię Twoje, które Mi dałeś i nadal będę objawiał, aby nasza miłość w nich była i Ja w nich, aby Moją radość mieli w sobie W CAŁEJ PEŁNI… aby byli JEDNO
 • Zawierzę Bogu osoby, które pozwolił mi spotkać przez minione lata w miejscach posłania i wspólnotach oraz poproszę o to, by Bóg Miłosierdzia przenikał przebaczającą miłością piękno i trud wspólnych relacji i pracy.
 • Słowa, które mi powierzyłeś, przekazałem im… wracam do Ciebie…
 • „Jedno słowo wypowiedział Ojciec, którym jest Jego Syn…” św. Jan od Krzyża
 • Jakie jest moje SŁOWO, które przekazuję i jaką kształtuje rzeczywistość?

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja Ciebie umiłowałem. Trwaj w Miłości Mojej! (J 15,9)

Jezus wzywa Cię do osobistego z Nim spotkania…

Pragnie zapoznać Cię z uczuciami i upodobaniami Swego Serca… (& 18)