1. Każda studentka, organizując swoje zajęcia w czasie wolnym, musi mieć na uwadze dobro innych osób.
 2. W godzinach od 22.15 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 3. Wszelkie wyjazdy (sobotnio-niedzielne lub inne dni) mieszkanki są zobowiązane zgłaszać uprzednio s. Dyrektor (wpis na listę nieobecności).
 4. O konieczności późniejszych powrotów tj. po godz. 23.00 należy wcześniej uprzedzić siostrę Dyrektor (wpis do zeszytu na portierni).
 5. Goście mogą przebywać na terenie Akademika od niedzieli do czwartku w godz. 9.00 do 22.15 oraz w piątki i soboty od 9.00 do 23.00. W przypadku zaistnienia konieczności przedłużenia pobytu osób odwiedzających niezbędne jest uzyskanie zgody s. Dyrektor.
 6. Na terenie Akademika obowiązuje zakaz nocowania gości bez wiedzy i zgody s. Dyrektor oraz udostępniania kodu do drzwi osobom trzecim.
 7. Żywność przechowywana jest w kuchni (lodówka, szafki, koszyczki). Kuchnia i jadalnia są miejscem przygotowania i spożywania posiłków.
 8. Na terenie Akademika obowiązuje zmiana obuwia. Buty na zmianę zostawiane są w wyznaczonym miejscu.
 9. Studentki, opuszczając Akademik po zakończonym roku akademickim, zabierają ze sobą wszystkie swoje rzeczy, pozostawiają po sobie dokładnie wysprzątany pokój. Ponadto wypełniają Kartę Wyjazdu, zdają pokój i klucze osobiście siostrze Dyrektor.
 10. Istnieje możliwość przechowania swoich rzeczy przez okres wakacji w depozycie za opłatą 50 zł. Rzeczy muszą być zapakowane w zamknięte kartony i zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 11. Każda studentka zobowiązana jest do szanowania wyposażenia Akademika.

 

W tym celu ustala się następujące zasady postępowania:

 • Zauważone usterki, które wymagają naprawy, należy zgłaszać do s. Dyrektor.
 • W przypadku wyrządzenia szkody, osoba, która ją wyrządziła, zobowiązana jest do jej naprawienia, ewentualnie do pokrycia kosztów naprawy.
 • Ze względu na bezpieczeństwo, niedozwolone jest korzystanie w pokojach z urządzeń elektrycznych takich jak grzałki, czajniki elektryczne, żelazka, opiekacze, itp.
 • Zabrania się bez wiedzy i zgody s. Dyrektor  podłączania do sieci internetowej urządzeń innych niż komputer, gdyż grozi to zablokowaniem transmisji danych.
 • Zmiany w umeblowaniu mogą być dokonywane tylko za zgodą s. Dyrektor.
 • Nie wolno niszczyć ścian Akademika i mebli, tj. wbijać gwoździ, pinesek, przyklejać zdjęć czy plakatów.
 • Należy dbać o ekologiczne i bezpieczne korzystanie z energii elektrycznej oraz ogrzewania w Akademiku, poprzez m.in. gaszenie światła, wyłączanie urządzeń elektrycznych, zamykanie okien zarówno w pokojach, jak i w pomieszczeniach wspólnego użytku, wietrzenie pomieszczeń przy skręconych kaloryferach.
 • Na terenie akademika obowiązuje segregacja śmieci.
 • Każda mieszkanka zobowiązana jest do troski o czystość, ład i porządek – zarówno w pokoju, w którym mieszka, jak i w pomieszczeniach wspólnych. W tym celu sprząta wyznaczone miejsca zgodnie z grafikiem dyżurów. Ponadto dwa-trzy razy w roku uczestniczy w sprzątaniu całego Akademika.