W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego regulaminem Akademika studentka traci prawo do zamieszkania w akademiku zgodnie z § 5 pkt. 3  Statutu Akademika:

 

„Mieszkanka traci prawo do mieszkania w Akademiku, gdy:

  • nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych regulaminem
  • narusza zasady kultury życia
  • reprezentuje postawy sprzeczne z zasadami wartości chrześcijańskich”.