Przestrzeganie niżej wymienionych zasad i zaleceń

jest pomocne w realizacji wspólnego celu, jakim jest:

 

Budowanie wspólnoty akademickiej.