1.      O przyjęcie do Akademika mogą ubiegać się osoby w wieku 18-26 lat, studiujące lub przygotowujące się do studiów. W innych przypadkach każda sprawa będzie rozważana indywidualnie. 

2.    Warunkiem przyjęcia do Akademika jest:

  • Pozytywny wynik rozmowy z s. Dyrektor;
  • Wypełnienie Karty Personalnej;
  • Pisemne zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Akademika;
  • Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzenia administracji Akademika;
  • Uiszczenie opłaty czerwcowej i opłaty na „fundusz naprawkowy”.