Pobyt w Akademiku „Sacré- Coeur” opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Każda z mieszkanek zobowiązana jest do:

 1. Kulturalnego odnoszenia się do personelu Akademika i do siebie nawzajem.
 2. Szanowania cudzej własności:
  • Studentki nie korzystają z pokoju chwilowo wolnego podczas nieobecności jego mieszkanek – nawet, jeśli jest on otwarty.
  • Bez wiedzy koleżanek – nie korzystają z należących do nich przedmiotów.
 3. Uczestniczenia w zebraniach wspólnych.
 4. Sumiennego wypełniania swoich obowiązków na rzecz całej wspólnoty Akademika (m.in. pełnienie dyżurów, uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach). W przypadku niemożności osobistego wykonania zadania – prosi koleżankę o zastępstwo i informuje o tym fakcie s. Dyrektor. W przypadku nie wywiązania się z dyżuru osoba wykona dodatkową pracę wyznaczoną przez s. Dyrektor.
 5. Troski o własny wygląd i higienę. Ubranie i uczesanie świadczą i kulturze osobistej mieszkanek Akademika oraz o szacunku dla siebie i innych osób.
 6. Ochrony zdrowia i życia: Na terenie Akademika obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów, spożywania alkoholu, posiadania i zażywania, substancji odurzających i psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) oraz narkotyków.
 7. Osoba cierpiąca na choroby przewlekłe oraz przyjmująca lekarstwa jest obowiązana zgłosić to s. Dyrektor i odnotować w swojej Karcie Personalnej.