CEL PODSTAWOWY

Misją Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa jest odkrywanie i ukazywanie miłości Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie.

Pełniąc naszą służbę wychowawczą wśród ludzi młodych, pragniemy być z nimi w ich poszukiwaniu Boga oraz wartości i znaczenia życia (por. Kapituła 2008).


CELE SZCZEGÓŁOWE

Naszym celem jest osiągnięcie – w wyniku współpracy- prawdziwego i wzajemnego kontaktu, gdzie każdy otrzymuje i daje siebie, aby wspólnie wzrastać (por. Konstytucje § 14)

Towarzysząc młodzieży akademickiej tworzymy przestrzeń dla:

 • rozwoju wiary rozumnej, żywej i zaangażowanej;
 • integracji wiary z życiem;
 • całościowego rozwoju osoby z uwzględnieniem i poszanowaniem różnorodności poszczególnych osób;
 • autoformacji;
 • poznawania oraz rozwijania darów i możliwości w dziedzinie ducha, intelektu, osobowości;
 • kształtowania pozytywnego fundamentu osobowości tj. realnego spojrzenia na siebie, rozwijania wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości.

Współpracując z młodzieżą, dążymy do włączenia jej w życie Kościoła, środowiska
i społeczeństwa poprzez ukierunkowanie na współpracę i służbę innym oraz wychowanie m.in. do:

 • wyrobienia poczucia odpowiedzialności;
 • dokonywania właściwych wyborów;
 • nabywania umiejętności prowadzenia dialogu;
 • nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów;
 • kształtowania postawy zaangażowania społecznego.

W naszej misji wychowawczej odwołujemy się do dojrzałości ludzi młodych, ich tęsknoty za doświadczeniem Bożej Miłości i ich odpowiedzialności. Są oni twórcami przemian dokonujących się w ich życiu dlatego możemy się uczyć od siebie nawzajem (por. Kapituła 2008)

Ogarniamy młodzież modlitwą.