Dzielimy się dziś z Wami propozycją refleksji na dzisiejsze nasze Święto :)

„Aby Twoja Miłość w nas była…

abyśmy byli JEDNO…"

Łaską naszego powołania [jest] oddanie życia z miłości (&85)

We wszystkich okolicznościach życia, wszędzie…
racją naszego bytu jest uwielbienie Serca Jezusa
(&179)

Refleksja J 17, 1-26

Doskonałość chrześcijańska polega w swej istocie na miłości.

Z pragnienia bliskości Boga i pozwalania Mu, by przemieniał nasze serca, płynie ożywiająca modlitwa oraz dobre czyny.

Św. Magdalena Zofia powiedziała w jednej ze swoich konferencji z 24 czerwca 1859 roku:

Wśród cnót wewnętrznych jest jedna, na którą specjalnie chcę zwrócić waszą uwagę. To jedność serc, miłość, wzajemne wspieranie [...]. Bez wątpienia nie żyjemy wśród aniołów. Każda z nas ma swoje wady. Jeżeli my same je posiadamy, dlaczego nie miałybyśmy znosić wad naszych sióstr i braci. Czemu im nie umiemy wybaczyć?”

KOCHAĆ znaczy  wy-Trwać

 

Imię Jezus = doświadczenie Miłosierdzia.

Imię Jezusa, wypowiadane z miłością, przynosi pokój i przebaczenie.

MODLITWA AKADEMIKA 18.05.2016

1. Co Twoje doświadczenie mówi o tym, jaki jest dla Ciebie Bóg?